Latihan Amali di Aiti Komputer

latihan-industri

Kami mengalu-alukan pelajar yang ingin menjalani latihan amali di syarikat kami. Sila hubungi kami untuk mengetahui dengan lebih lanjut dan kuota bagi pelajar di syarikat kami untuk menjalani latihan amali adalah 2 orang sahaja kerana kami bukannya syarikat yang besar.

Untuk lebih lanjut, sila hubungi kami .

Terima Kasih.